top of page
  • fb-02
  • line-02
  • wa-02

ใช้เวลาในการผลิตไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่คอนเฟิร์มแบบ และชำระค่าสินค้า

*250 บาทต่อตัวคือขั้นต่ำ 10 ตัวขึ้นไปเป็นคอกลมหรือคอวี ไม่รวมออกแบบ(ในกรณีต้องดร๊าฟงานใหม่)