เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูง / ดิจิตอลพรู๊ป 

Fine Art Photo Printer

P-Series