สินค้าของเรา

เครื่องพิมพ์

F - Series

T - Series

 P - Series

หมึกพิมพ์

กระดาษสำหรับพิมพ์ซับริเมชั่น

เครื่องรีดร้อน

เครื่องไดคัทสติกเกอร์และเฟล็กซ์