เครื่องสกรีนเสื้อกีฬา Pneumatic Heat Transfer size 70 x 90

เครื่องสกรีนเสื้อกีฬา Pneumatic Heat Transfer size 70 x 90

เครื่องรีดร้อนสำหรับงาน Sublimation ขนาด 70 x 90 cm แบบให้ใช้แรงลม กดและยกหัวเตา

Pneumatic Heat Transfer size 70 x 90 cm 

-ระบบ Pneumatic Heat ใช้ปั๊มลมในการกดและยกหน้าเตา

-ขนาดหน้ากว้าง : 70x90 เซนติเมตร หรือ 27.55 x 35.4 น้ิว

-ความร้อนที่สามารถปรับได้ 0 – 250 องศา

-สามารถตั้งเวลาได้ 0-999 วินาที

-กระแสไฟ ที่ใช้ 220V  , 

-การรับประกัน 1 ปี

การใช้งาน

-ใช้รีดงาน Sublimation 

-ใช้รีดงาน Flex , 3D Transfer , HDV6 ,Retina  Transfer ,

-ใช้รีดงานวัสดุผิวเลียบ ผ้าทุกชนิดผ้า , อคีริก , อลูมิเนียม , เคสโทรศัพท์

-ใช้สามารถรีดเสื้อกีฬา ได้สูงสุด 4 XL  

จุดเด่น

-ระบบปรับความร้อนและ เวลาในการรีด เป็นแบบดิจิทัล มีความแม่นยำสูง

-ความร้อนสม่ำ เสมอเท่ากัน ทั่วทั้งเตา ไม่เป็นรอยด่างเวลารีดงานซับ

-มีระบบปั๊มลม สำหรับเปิดยกและกดหน้าเตา อัตโนมัติ (Auto Open)

   - ทำให้งานไม่เสียจากการลืมยก หน้าเตา

   - ทำให้ได้สี ที่เท่ากันทุกชิ้น เนื่องเวลาที่รีดเท่ากันแน่นอน

   - ประหยัดแรงในการยกหน้าเตาขึ้น

   - ตัวเครื่องมีความแข็งแรง และมีความสะเถียร สูง ทำให้งานไม่ขยับ หรือเลื่อนเวลารีด

-มีปุ่ม Emergency สำหรับการผิดพลาดจากการทำงาน และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

-ใช้งานง่าย 

 

 

 

    ฿99,000.00ราคา