กรอบรูปลอย

Don't you want somethin' different?​

          กรอบรูปแนวใหม่ !! แห่งวงการทำกรอบรูป แตกต่างจากกรอบรูปทั่วไปที่สัดส่วน 4:6 รูปแบบใหม่ในสัดส่วน 1:1  เะำะอะออไะแะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

ดูขนาดกรอบรูป สั่งเลย!!